• Polacy czytają więcej? Raport stanu czytelnictwa w Polsce w 2023 roku
    Kot i kawa

    Polacy czytają więcej? Raport stanu czytelnictwa w Polsce w 2023 roku

    Biblioteka Narodowa opublikowała raport o stanie czytelnictwa w Polsce w 2023 roku, z którego wynika, że Polacy czytają coraz więcej. 43% Polaków w 2023 roku przeczytało co najmniej jedną książkę. To wzrost o 9 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego roku i najwyższy wynik od dekady. Choć cieszy fakt, że coraz więcej osób sięga po lekturę, warto zwrócić uwagę, że odsetek czytelników czytających więcej niż siedem książek rocznie wynosi 8%. Jak mówi stare przysłowie, „jedna jaskółka wiosny nie czyni”, ale takie dane dają nadzieję, że może ona przyczynić się do sięgania po kolejne. Kto czyta najwięcej? Bez zaskoczenia – najliczniejszą grupę czytelników stanowią osoby uczące się i studiujące (68%). Co…