• Kot i kawa

    Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – Święto Literatury i Różnorodności

    23 kwietnia to wyjątkowy dzień dla miłośników książek na całym świecie. Obchodzimy wtedy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, święto ustanowione przez UNESCO w 1995 roku. Data ta nie jest przypadkowa – 23 kwietnia to rocznica śmierci lub urodzin kilku wybitnych pisarzy, m.in. Williama Szekspira, Miguela de Cervantesa i Inki Garcilaso de la Vegi. W tym roku święto to nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ odbywa się pod hasłem „Czytaj po swojemu”. Ma ono na celu zwrócenie uwagi na różnorodność językową i kulturową oraz zachęcenie do czytania książek w językach ojczystych. Audrey Azoulay, Dyrektor Generalna UNESCO, w swoim liście z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich podkreśla: „Książki są zaproszeniami do…