Jax Joanna

Joanna Jax a właściwie Joanna Jakubczak jest polska pisarką powieści z historią w tle. Urodziła się w 1969 roku w Olsztynie, gdzie mieszka do dziś.  . Ukończyła Uniwersytet Warmińsko - Mazurski. Zanim zaczęła pisać pracowała w międzynarodowych korporacjach finansowych. Swój debiut literacki miała w 2014 roku powieścią "Dziedzictwo von Becków".  Laureatka Wawrzynu - Literackiej Nagrody Warmii i Mazur za rok 2016 oraz finalistka Festiwalu Pióro i Pazur w 2014 roku.